Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Orientačná komunitná databáza a platforma zberu údajov pre účely vytvorenia inovatívnej pútnickej cesty

Komunitná webová a mobilná aplikácia na udržiavanie a udržiavanie prírodných hodnôt a životného prostredia v čistote. Rozšírenie a posilnenie partnerskej siete a environmentálneho povedomia.

databaza.zarandokturizmusert.hu

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o pešej dostupnosti pútnických trás a hľadaní ciest

Teda databázu Pilgrim. Takto sme sa s ňou stretli po prvýkrát, stručne povedané.

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o pešej dostupnosti a vyhľadávaní pútnických trás.

Projekt databázy pútnikov sa blíži k záveru

Ako sme už o tom informovali, Občianske združenie Permeo a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. pracovali v spoločnom projekte s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás”, ktorý sa skončil dňom 31.08.2021

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Občianske združenie Permeo v Programe spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, SKHU/WETA/1901/4.1/304, s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás“ majú v úmysle ďalej posilniť spoluprácu medzi oboma partnerskými krajinami prostredníctvom spoločného rozvoja.

Pútnická databáza

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Občianske združenie Perneo sa nezávisle a dlhodobo snažia organizovať podujatia, programy a vytvoriť príležitosti, ktorých jedným z hlavných cieľov je podpora mládeže, podpora zdravého aktívneho životného štýlu, tvorba voľnočasových aktivít, udržiavanie pútnických trás a propagácia pútí. V roku 2020 sa organizácie uchádzali o prístupné prostriedky z Fondu malých projektov Interreg SKHU v regióne západného pohraničia v rámci výzvy na predkladanie návrhov SKHU/WETA/1901/ s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás“ na vývoj inovatívnej webovej a mobilnej platformy.