Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Pútnická databáza

cikk, szerző: sodi

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Občianske združenie Perneo sa nezávisle a dlhodobo snažia organizovať podujatia, programy a vytvoriť príležitosti, ktorých jedným z hlavných cieľov je podpora mládeže, podpora zdravého aktívneho životného štýlu, tvorba voľnočasových aktivít, udržiavanie pútnických trás a propagácia pútí. V roku 2020 sa organizácie uchádzali o prístupné prostriedky z Fondu malých projektov Interreg SKHU v regióne západného pohraničia v rámci výzvy na predkladanie návrhov SKHU/WETA/1901/ s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás“ na vývoj inovatívnej webovej a mobilnej platformy.

Ciele projektu sú nasledovné:

1. Zabezpečiť komunitné rozhranie na zber údajov pre profesionálne a partnerské organizácie, poskytovateľov informácií o prírode prostredníctvom poskytovaného rozhrania a zabudovateľného rozhrania. 

2. Zavedenie jednotnej centrálnej informačnej databázy pre prístupnosť a orientáciu na slovensko-maďarských pútnických trasách. 

3. Bezplatne poskytovať údaje a databázy o prístupnosti a orientácii na pútnických trasách príslušným profesijným organizáciám (združenia pútnických trás, lesnícke hospodárstva, samosprávy a iné mimovládne organizácie). 

4. Bezplatné poskytovanie komunitnej platformy na zber údajov pre súvisiace informačné služby, ako sú webové stránky, mobilné aplikácie.

 

Činnosti, ktoré sa majú realizovať v rámci projektu:

1. Marketing és kommunikáció; Propagačné aktivity; Podujatie na šírenie informácií

2. Vývoj systému a databázy Rozšírenie - jemné ladenie

3. Odborné vedenie a riadenie projektov a poskytovanie kancelárskeho materiálu

Návrhu bol udelený grant a strany budú realizovať úlohy s podporou 85 %.

Začiatok projektu: 01.12.2020

Plánovaný koniec projektu: 31.08.2021

V ďalšom článku budeme informovať o realizácii projektu a skúsenostiach zo spolupráce.

 

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.