Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o pešej dostupnosti pútnických trás a hľadaní ciest

cikk, szerző: sodi

Teda databázu Pilgrim. Takto sme sa s ňou stretli po prvýkrát, stručne povedané.

Tento projekt bol realizovaný v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko pod identifikačným číslom SKHU/WETA/1901/4.1/304 a spoločne ho realizovali Občianske združenie Permeo a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft.

V rámci tohto spoločného projektu bola vytvorená platforma počas obdobia realizácie, ktoré sa začalo 1.12.2020 a skončilo 31.8.20

Počas plánovania sa partneri zhodli, že na základe svojich skúseností potrebujú rozhranie, ktoré by pomohlo pútnikom, turistom aj návštevníkom. Žiaľ, väčšina z nás sa na niektorých turistických alebo dokonca pútnických trasách, ktoré sme si vytvorili, stretla s problémami alebo prekážkami.

Takto sa zrodila myšlienka platformy a nakoniec sa aj zrealizovala. Umožní turistom a pútnikom v komunitách, aby si navzájom pomáhali aktuálnymi informáciami o príslušných úsekoch trás. Partneri preto vyvinuli bezplatnú platformu s možnosťou vloženia na web a mobilný telefón, ktorá sa dá použiť na zhromažďovanie a export aktuálnych údajov o schodnosti a orientácii pútnických trás a na jednoduchú nápravu upozornených problémov.

Po prihlásení sa do administrátorského rozhrania môžu operátori ľahko identifikovať typ problému a jeho zdroj, pretože môžu tiež odfotiť scénu na podporu zisteného problému. Nie je to len potvrdenie pre operátorov administrátorského rozhrania, ale aj potvrdenie a potvrdenie hlásení ostatných používateľov.

Na mobilných a webových zariadeniach je podporované viacjazyčné zobrazenie (slovensky, maďarsky a anglicky) a používatelia môžu pridávať nové upozornenia podľa typu, v ktorých môžu príslušným orgánom nahlásiť aj priechodnosť danej turistickej trasy (zátaras alebo nebezpečenstvo) a stav informačných zariadení (neoznačený úsek cesty alebo chybné značenie). Okrem toho je možné uviesť podrobnosti o uvedených možnostiach a presný opis miesta.

Zozbierané údaje budú poskytnuté ich partnerom a vlastníkom príslušných trás (najmä obciam a lesným úradom), čím sa prispeje k zachovaniu trvalej priechodnosti trás a ich širokému využívaniu.

Projekt by sa mohol realizovať len v rámci cezhraničnej spolupráce, keďže cieľ je spoločný, a to zachovanie a ochrana nášho existujúceho majetku.

A tí, ktorí chcú pri najbližšej túre, výlete alebo púti podať oznámenie prostredníctvom platformy, tak môžu urobiť tu. LINK

 

 

 

www.rdvegtc-spf.eu                                                                                                                                     

www.skhu.eu

 

 

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.