Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Projekt databázy pútnikov sa blíži k záveru

cikk, szerző: sodi

Ako sme už o tom informovali, Občianske združenie Permeo a Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. pracovali v spoločnom projekte s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás”, ktorý sa skončil dňom 31.08.2021

Projekt pomocou vývoja realizovaného v rámci projektu SKHU/WETA/1901/4.1/304 Programu spolupráce Interreg V-A Slovensko - Maďarsko s jednoduchým názvom "Pútnická databáza" pomôže pri používaní návštevníkom, turistom a pútnikom pri riešení problémov súvisiacich so stanovenou trasou.

Vývoj pomôže turistickým a pútnickým komunitám, aby si navzájom pomáhali aktuálnymi informáciami na príslušných úsekoch trás. Preto partneri vytvorili bezplatne použiteľnú a integrovateľnú webovú platformu a platformu pre mobilné telefóny, ktorá pomôže zhromažďovať aktuálne informácie o prístupnosti a orientácii na pútnickej trase, a o hlavných problémoch, a pomáha riešiť ich. Môžeme vidieť typ problému, ktorý sa vyskytol, a jeho zdroj, ktorý môžeme na mieste aj odfotiť, aby sme podporili označený problém, a to sa dá použiť aj na potvrdenie a overenie od ostatných používateľov.

Užívatelia majú prístup k nasledujúcim informáciám a službám na webových a mobilných zariadeniach:

- informačná stránka
- formulár na oznámenie údajov (s podporou widgetu) (minimálne spracované údaje: GPS dĺžka, šírka, mesto, kraj, krajina, obrázok, typ, podtyp, popis, dôležitosť)
- podpora komunitnej logiky shromažďovania údajov - poskytovanie možnosti potvrdenia pre dané oznámenie a logiky testovania platnosti potvrdení
- podpora správy stavu potvrdených oznámení
- podpora viacerých jazykov - angličtina a maďarčina

 

Zozbierané údaje budú organizácie poskytovať svojim partnerom a správcom príslušných trás (najmä samosprávam a lesným hospodárstvam), čím prispejú k zachovaniu trvalej prístupnosti trás a ich širokému využívaniu. 

Realizovaný projekt sa dal uskutočniť len prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, keďže ide o spoločný cieľ, zachovať a udržať existujúce hodnoty. 

 

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.