Budujeme Partnerstvá
Európsky fond regionálneho rozvoja
www.skhu.eu | www.rdvegtc-spf.eu

Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás

cikk, szerző: sodi

Zarándok Turizmusért Nonprofit Kft. a Občianske združenie Permeo v Programe spolupráce Interreg V-A Slovensko – Maďarsko, SKHU/WETA/1901/4.1/304, s názvom „Inovatívna komunitná databáza a platforma na zber údajov o prístupnosti a orientácii pútnických trás“ majú v úmysle ďalej posilniť spoluprácu medzi oboma partnerskými krajinami prostredníctvom spoločného rozvoja.

Počas používania platformy sa návštevníci môžu stretávať s problémami na stanovenej trase, takže aj turistické, aj pútnické komunity vcelku môžu mať aktuálne informácie o turistických a pútnických trasách. Cieľom vývoja je, aby partneri vytvorili bezplatne použiteľnú a integrovateľnú webovú platformu a platformu pre mobilné telefóny, ktorá pomôže zhromažďovať aktuálne informácie o prístupnosti a orientácii na pútnickej trase, a o hlavných problémoch.

Rozvoj poukazuje na typ problému a jeho zdroj problému, ponúka riešenie a má silu posilniť komunity. Rozhranie tiež umožní užívateľom nahrávať obrázky a overovať a potvrdzovať problémy, ktoré označili iní užívatelia.

Medzi ďalšie kvantifikovateľné výsledky projektu patria propagačné aktivity a podujatia organizované v rámci projektu. Rozvoj, ktorý sa má realizovať, sa dá dosiahnuť len prostredníctvom cezhraničnej spolupráce, keďže naším spoločným cieľom je zachovať a udržať existujúce hodnoty. 

 

 

Obsah tohto článku nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.

 

www.skhu.eu

www.rdvegtc-spf.eu


Obsah tejto webovej stránky nemusí nevyhnutne odrážať oficiálne stanovisko Európskej únie.